Ops! You don't have any menu or widget in Off-canvas. Please add some menu in Off-canvas menu position or add some widget in Off-canvas widget position for view them here.

Blog

“Mój Prąd” – kiedy złożyć wniosek?

“Mój Prąd” – kiedy wypłaty?

Dotacje z programu “Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie. Informacje o podpisaniu umowy jest przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną.

Regulamin “Mój Prąd” – szczegóły programu

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl.

Budżet programu “Mój Prąd”

Program “Mój prąd” zaplanowany jest na lata 2019-2025 lub do wyczerpania budżetu – 1 mld zł. Projekt będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie. Pieniądze znajdują się już na rachunku NFOŚiGW i pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska.

Czy można powiększyć aktualną instalację w programie „Mój Prąd”?

Nie. Program Mój Prąd dotyczy wyłącznie nowych instalacji i nie może dotyczyć wzrostu mocy na zamontowanej już instalacji.

Czy dotację z “Mój Prąd” można otrzymać na dwie instalacje?

Tak, beneficjent może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dotacja udzielana jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE)

Czy można otrzymać dofinansowanie na instalację wykonaną samodzielnie?

By otrzymać dotację z programy “Mój Prąd”, montaż instalacji nie może być wykonany samodzielnie, nawet jeśli posiada się odpowiednie uprawnienia.

Kiedy zwróci się instalacja PV z dotacją z programu “Mój Prąd”?

Pożyczka w programie „Czyste powietrze”

WFOŚiGW informuje, że na brakującą kwotę, czyli różnicę między kosztami termomodernizacji (także jeśli przekroczą limit 53 tys. zł) a dopłatą, można uzyskać preferencyjną pożyczkę. Jej oprocentowanie jest zmienne, ale nie może przekroczyć stopy WIBOR 3M powiększonej o 70 pkt bazowych, czyli obecnie ok. 2,4% w skali roku. Taka pożyczka może być spłacana nawet przez 15 lat. Przy czym program „Czyste powietrze” dopuszcza karencję w spłacie przez okres realizacji przedsięwzięcia.

Co ważne, można skorzystać tylko z pożyczki bez ubiegania się o dotację. NFOŚiGW informuje, że wyłącznie pożyczką (bez dotacji) można sfinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych.  


Leave a Reply

Your email address will not be published.

*